About Me

Đăng ký thành viên

Đăng ký thành viên 2021 (update)


Thân chào tất cả thành viên Team Sales Quảng Ngãi.

Cũng khá lâu Team chúng ta chưa cập nhật thông , BĐH gửi đến mọi thành viên bản cập nhật thông tin mới nhất để anh/em cập nhật nhật bổ sung.

Đây là cơ sở để BĐH cập nhật lên danh mục thành viên trên WEBSITE, từ đó giúp thành viên thuận lợi hơn trong công việc, cũng như tìm việc được thuận lợi .

Anh/em làm theo hình bên dưới , chú ý phần màu "Vàng"

Đăng nhận xét

0 Nhận xét