About Me

Đăng ký thành viên

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng trên Website Hội Sales Quảng Ngãi

Thân chào quý thành viên, BĐH chính thức triển khai cổng thông tin Hội Sales Quảng Ngãi thông qua Website, 

Để hỗ trợ thành viên tốt hơn , BĐH thống nhất hỗ trợ thành viên đăng tin tuyển dụng và tìm việc , Thành viên cần đăng tin lên web của hội , có thể liên lạc với Ban quản trị qua zalo.(Pha , Nghĩa; Phong )

Nội dung cần cung cấp tin đăng gồm 3 phần : 

Phần 1 : Công ty/NPP/Người đại diện

Phần 2 : Nội dung thông tin tuyển dụng ( Lương, chính sách, Email, số đt .....)

Phàn 3 : Thời gian Tuyển dụng

BĐH

Đăng nhận xét

0 Nhận xét