About Me

Đăng ký thành viên

Thông tin mới nhất về diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam

 Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 392.938 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.997 ca nhiễm).


Nguồn tienphong.vn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét