About Me

Đăng ký thành viên

Update 2021- Hội Sales Quảng Ngãi

Hội Sales Quảng Ngãi trong nhiều năm qua không hoạt động một cách đầy đủ chính thống.

  • Giai đoạn 2008 đến 2012 , Team Quảng Ngãi hoạt động khá tốt, chuyên nghiệp , đồng đội, vì màu cờ sắc áo rất cao .
  • Sau năm 2013 gần như Team điều hành quá nhiều công việc cá nhân và đã không vận hành tốt Team đến nay.
  • 2021 Team điều hành tập trung phục hồi trở lại những gì vốn có của tinh thần Team Sales Quảng Ngãi Club đã làm trước đây, đồng thời tổ chức chuyên nghiệp hơn.


Team Điều hành hội 2021 cố gắn xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh và có tính kế thừa, Sau mỗi nhiệm kỳ sẽ bầu Ban Điều hành mới để luôn giữ vững hoạt động của Hội.
BĐH team 2021 rất mong nhận được đóng góp ý kiến của Ae thành viên .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét